Nieuws

Nieuws

25-10-2023

 

Vanaf december 2023 zal onze praktijk op vrijdagmiddag, na 12:30u, gesloten zijn.

 

 

 

Update Corona 20-03-2023

 

Wij werken op afspraak en hanteren de Leidraad Mondzorg Corona, die recent is aangepast vanwege het vervallen van test- en isolatieadviezen voor het algemene publiek.

 
 
 
Wij hebben recent (april en mei 2022) weer onze patiënten enquête uitgevoerd en we zijn onze patiënten dankbaar voor het nemen van de tijd om onze enquête in te vullen en we zijn super trots op de gemiddelde score van 8,7 op 10 !! Zeer trots op het hele team!
Dank jullie wel voor de beschreven tips en opmerkingen en we nemen deze zeker mee voor verbetering, waar we kunnen.
Wat betreft Corona vonden de patiënten onze info duidelijk en werd de werkwijze geapprecieerd. Fijn dat we in deze periode allemaal elkaars gezondheid en veiligheid voorop hebben gesteld en we zijn blij dat we deze Corona periode goed zijn doorgekomen.
 
 
Beste patiënt,
 
Vanaf 1-4-2021 zal de waarnemingsdienst tandartsenkring de Kempen ophouden te bestaan en gaat de dienst naar een centrale spoedpost locatie in Eindhoven. 
Voordelen hiervan zijn dat u als patiënt telkens op hetzelfde adres terecht kunt en dat het telefoonnummer buiten onze openingstijden altijd hetzelfde nummer is in geval van spoedeisende situaties.
Wij hebben een samenwerking met Tandartsenpost Eindhoven op de Aalsterweg en vanaf vrijdag 19-03-2021 zal ons antwoordapparaat u naar daar verwijzen.
 
 
 
Heeft u vragen over kosten bij de tandarts? Op de website Mondzorgkosten.nl vindt u duidelijke antwoorden op allerhande vragen betreffende de kosten in de mondzorg.
De website geeft u veel inzicht in de kosten van een mondzorgbehandeling en helpt u om de tandartsrekening te ‘ontcijferen’. Er wordt onder meer uitleg gegeven over de opbouw van de tandartsrekening en wat de tariefcodes betekenen.
 
 
Wij hebben nu ook ons certificaat behaald van de praktijkvisitatie (12 april 2019) en we zijn KNMT gevisiteerd. Trots op ons team!
 
KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg
In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.
Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar: 
Of de praktijk de zaken goed organiseert;
Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.
 
Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!
 
Datum KNMT-visitatie
Deze praktijk is gevisiteerd in het jaar 2019.
 
-------------
 
Audit door DEKRA
Tandartspraktijk Holthuizen staat voor kwaliteit. Daarom kiezen we ervoor om ons te laten certificeren volgens ISO 9001 door DEKRA. Zo staan we garant voor het kwaliteitsniveau binnen onze praktijk en weet u wat u van ons kunt verwachten. Onlangs kwam DEKRA bij ons langs om opnieuw te toetsen of we nog steeds voldoen aan ISO 9001. Zij maakten hiervoor een video, die ze onder meer voor eigen trainingsdoeleinden gebruiken.
We kunnen opnieuw zeggen dat we met vlag en wimpel zijn geslaagd!
 

 
 
Opleidingen
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich verder kunnen ontplooien en u toegang heeft tot de best gekwalificeerde tandzorg.
Malou Willems heeft met glans haar opleiding tot mondzorgkundige/mondhygiëniste voltooid. Wij zijn blij haar in ons team te hebben!
De tandartsassistentes hebben in de afgelopen maanden hun certificaat stralingshygiëne behaald. Goed gedaan dames!
 
Privacy
In het kader van de wet AVG willen wij u laten weten dat wij de privacy en bescherming van gegevens belangrijk vinden en dus met uiterste zorg uw patiëntengegevens verwerken.
 
ISO 9001
Tandartspraktijk Holthuizen heeft een ISO 9001 certificaat behaald. Dit betekent dat zij op alle gebieden met een kwaliteitsjaarplanning werken en dat zij op een positieve manier gecertificeerd zijn met hun kwaliteitsmanagementsysteem.

Daar zijn wij trots op!