Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent met uw behandeling, of heeft u het gevoel dat er iets niet verlopen is zoals u dat had verwacht, geef dit dan aan bij ons. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Daarnaast is onze praktijk aangesloten bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) welke is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Hier kunt u terecht voor het inwinnen van telefonisch advies.
 
Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.